Podnikání cizince v Česku: živnost, nebo s.r.o.?

Podnikání cizince v Česku: živnost, nebo s.r.o.?

Stejně jako většina ostatních podnikatelů se i cizinci před zahájením podnikatelské činnosti v ČR rozmýšlejí, zda bude lepší živnost, nebo založení firmy. Obě formy mají svá pro a proti, u cizinců je navíc potřeba připočítat několik dalších specifik. Zjistěte, co vás čeká a nemine.

Co cizinec potřebuje k získání živnosti?

I u cizinců platí, že o něco jednodušší než založení s.r.o. je získání živnosti. O živnostenské oprávnění mohou zahraniční osoby starší 18 let požádat na kterémkoliv živnostenském úřadě nebo na Czech POINTech, které najdete u vybraných poboček České pošty. 

Doklady potřebné k založení živnosti:

  • Cestovní pas,
  • výpis z rejstříku trestů z rodné země (úředně potvrzený a mladší než 90 dní),
  • doklad o legálnosti pobytu (platí pro cizince mimo Evropský hospodářský prostor),
  • doklad o úhradě správního poplatku (ve výši 1000 Kč),
  • souhlas s místem podnikání (pokud cizinec sám není majitelem daných prostor),
  • doklad o odborné způsobilosti (pokud nejde o volnou živnost).  

Cizinci, kteří nemají povolení k dlouhodobému pobytu v Česku a pocházejí ze zemí mimo EHP, navíc budou muset vyplnit žádost o povolení dlouhodobého pobytu za účelem podnikání na území ČR. 

Založení živnosti je nutné nahlásit zdravotní pojišťovně a okresní správě sociálního zabezpečení, a to do 8 dnů. Dále je nezbytná registrace k dani u finančního úřadu, a to ve lhůtě do 30 dnů. 

Zdroj: Freepik

Co cizinec potřebuje k založení s.r.o.?

I v případě založení s.r.o. jsou rozdíly mezi povinnostmi pro české občany a cizince minimální. Více jsme nejrůznější specifika rozebrali v článku Založení s.r.o. cizincem. Ve zkratce jde především o to, že listiny ze zahraničí musejí být pro účely založení společnosti přeloženy soudním tlumočníkem. Pokud zakladatel nehovoří česky, neobejde se bez tlumočníka ani u notáře. 

Při zakládání s.r.o. vás neminou tyto kroky:

Celým procesem vás provede notář, který vám pomůže s vyřízením mnohých náležitostí, a to rychle a bezpečně. 

Živnost vs. s.r.o.: výhody a nevýhody pro cizince

Jaká forma podnikání je tedy pro cizince výhodnější? Mezi klady živnosti patří nižší administrativní náročnost, a to jak při zakládání, tak i následném podnikání. Je ale třeba počítat s tím, že v tomto případě ručíte celým svým majetkem. U “eseróčka” ručíte pouze do výše nesplacených vkladů, vaše podnikání působí o něco důvěryhodněji a mezi plusy započítejme i lepší možnosti daňové optimalizace. Nevýhodou je ale vyšší finanční i administrativní zátěž či obtížnější vyplácení zisku.

Související články k tématu

Skip to content