Orgány společnosti s ručením omezeným

Orgány společnosti s ručením omezeným

Orgány společnosti s ručením omezeným jsou jednatel a valná hromada, které vytváří každé s.r.o. povinně. Volitelně vytváří dozorčí radu.

Statutárním orgánem s.r.o. je jednatel. Může být jeden nebo více. Mohou zastupovat společnost s ručením omezeným různými způsoby, pokud je jeden, pak s.r.o. zastupuje samostatně, pokud je jich více, pak mohou jednat za s.r.o. buď samostatně nebo společně, nebo společně pouze v určitých případech, např. při uzavírání smluv. Pokud je jednatelů více, mohou tvořit i kolektivní orgán, který se může jmenovat například sbor jednatelů.

Nejvyšším orgánem s.r.o. je valná hromada. Tu tvoří všichni společníci. Valná hromada s.r.o. rozhoduje o všech důležitých otázkách existence s.r.o. Volí a odvolává jednatele s.r.o., rozhoduje o schválení účetní závěrky a o rozdělení zisku, o zvýšení či snížení základního kapitálu, o fúzích, může rozhodovat o změně společenské smlouvy s.r.o. Zasedání nejvyššího orgánu s.r.o. se často koná u notáře, který zásadní rozhodnutí valné hromady osvědčuje notářským zápisem. Pokud má s.r.o. jediného společníka, tak místo valné hromady rozhoduje jediný společník. I některá rozhodnutí jediného společníka s.r.o., např. o změně zakladatelské listiny s.r.o., sepisuje notář ve formě notářského zápisu. Nestačí tedy ověření podpisu notářem.

Pokud se společníci s.r.o. u notáře dohodnou na tom, že s.r.o. bude mít i dozorčí radu, pak musí ve společenské smlouvě stanovit počet členů a následně zvolit členy dozorčí rady. Ta má pak kontrolní pravomoci.

Související články k tématu

Skip to content