Povinnosti společnosti s ručením omezeným

Povinnosti společnosti s ručením omezeným

S.r.o. se stejně jako ostatní podnikatelé musí registrovat k platbě daní a ostatních povinných plateb (např. u sociální či zdravotní pojišťovny), po zápisu s.r.o. notářem do obchodního rejstříku obdrží jednatelé přístupové údaje do datové schránky a poštu z ní musí přebírat.

S.r.o. musí vést účetnictví, podávat daňové přiznání, platit daně, pokud má s.r.o. zaměstnance, musí za ně platit odvody a plnit všechny povinnosti, které má zaměstnavatel. Minimálně jednou ročně musí uspořádat valnou hromadu, přičemž k některým rozhodnutím nejvyššího orgánu musí přizvat notáře. Musí povinně některé údaje zveřejňovat v obchodním rejstříku.

Pokud chce změnit podnikání, tak musí mít odpovídající živnostenské či jiné oprávnění, předmět podnikání je povinnou náležitostí společenské smlouvy s.r.o. a změnu předmětu podnikání je třeba provést u notáře, notář změnu zapíše i do obchodního rejstříku. Pokud má s.r.o. provozovnu, musí ji označit podle živnostenského zákona.

S.r.o. také musí uvádět název společnosti, sídlo, IČ, údaj o zápisu v obchodním rejstříku (včetně spisové značky) na objednávkách, obchodních dopisech, internetových stránkách a fakturách.

Související články k tématu

Skip to content