Vklad do společnosti s ručením omezeným

Vklad do společnosti s ručením omezeným

Minimální vklad do s.r.o. činí 1,– Kč. Vklad může být v penězích nebo nepeněžitý. Peněžité vklady do výše 20 000,– Kč nemusí být při založení s.r.o. splaceny do banky, ale postačí je splatit k rukám správce vkladu s.r.o.

Pokud nemáte peníze a chcete založit u notáře s.r.o., pak do základního kapitálu s.r.o. můžete vložit například automobil nebo nemovitost. Časté jsou případy, kdy společnost s ručením omezeným bude developerem, jeden ze společníků vlastní nemovitost – pozemek, který u notáře vloží do základního kapitálu s.r.o. a druhý společník u notáře do s.r.o. vloží peníze.

Pokud společník do s.r.o. vloží jako nepeněžitý vklad například pozemek nebo jinou nemovitost, pak společnost za takto nabytý majetek neplatí kupní cenu, ale osoba, která nemovitost do základního kapitálu či obecně do s.r.o. vložila, obdrží jako protihodnotu podíl na s.r.o. Ani v případě vkladu nemovitosti do s.r.o. se neplatí daň z nabytí nemovitostí.

Související články k tématu

Skip to content