Slovník pojmů Společnost s ručením omezeným

Společnost s ručením omezeným

Společnost s ručením omezeným je jedním z typů obchodních korporací. Do společnosti s ručením omezeným vloží každý společník vklad, tím se podílí na jejím základním kapitálu. Za dluhy společnosti pak ručí společníci společně a nerozdílně pouze do výše, v jaké nesplnili vkladové povinnosti (podle stavu zapsaného v obchodním rejstříku v době, kdy byli věřitelem vyzváni k plnění).

Skip to content