Slovník pojmů Společenská smlouva

Společenská smlouva

Společenská smlouva je základním dokumentem společnosti s ručením omezeným, který vymezuje rámec jejího fungování. Ve své podstatě se jedná o smlouvu mezi dvěma či více osobami, kterou je zakládána nová obchodní korporace.

Společenská smlouva musí obsahovat tyto údaje o společnosti: obchodní firmu (název), sídlo, předmět podnikání a/nebo předmět činnosti, osoby společníků a jejich vklady, osoby jednatelů (včetně údaje o jejich počtu a způsobu jednání), osobu správce vkladu a základní kapitál. Případně může obsahovat i další údaje. Společenská smlouva společnosti s ručením omezeným (stejně jako její veškeré změny) musí mít ze zákona formu notářského zápisu.

Pozn.: Jediný společník nezakládá společnost prostřednictvím společenské smlouvy (nemá, s kým by ji uzavřel), ale prostřednictvím zakladatelské listiny.

Skip to content