Jaký je základní kapitál pro založení s.r.o.

Jaký je základní kapitál pro založení s.r.o.

Minimální základní kapitál s.r.o. nebyl vždy ve stejné výši, proto můžeme nejčastěji najít společnosti se základním kapitálem 200.000,– Kč nebo 100.000,– Kč. Současný minimální základní kapitál s.r.o. činí 1,– Kč. Maximální výše není omezena.

U notáře lze základní kapitál rozhodnutím valné hromady zvýšit nebo snížit. Při založení s.r.o. notář zpravidla doporučí základní kapitál vyšší než 1,– Kč, jednak každá společnost a tedy i s.r.o., musí mít prostředky nejen na náklady spojené se založením a se zápisem do obchodního rejstříku, ale i na svůj provoz a vlastní podnikatelskou činnost.

Počet společníků s.r.o. se může v průběhu jejího trvání měnit a minimální vklad každého společníka je 1,– Kč. Převod podílu v s.r.o. je nejjednodušším způsobem, jak zvýšit nebo snížit počet společníků s.r.o. Nového společníka lze přijmout i cestou zvýšení základního kapitálu, u čehož musí být přítomen notář.

Notář bude s.r.o. provázet po celou dobu její existence, zapíše ji do obchodního rejstříku, zapisuje na základě rozhodnutí nejvyššího orgánu s.r.o. změny do obchodního rejstříku, a pokud budete chtít společnost zrušit, ať už s likvidací nebo bez likvidace, pak opět pomůže notář. Připraví vše potřebné a změny s.r.o. zapíše či vymaže z obchodního rejstříku.

Související články k tématu

Skip to content