Živnost

Živnost, resp. živnostenské podnikání, je jednou z forem podnikatelské činnosti. Dle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání se živností rozumí soustavná podnikatelská činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku.

Pro provozování živnosti potřebují fyzické i právnické osoby získat tzv. živnostenské oprávnění, které se dokládá výpisem ze živnostenského rejstříku, a splnit dané podmínky:

 • plnoletost, tedy věk 18 let (nezletilí ale mohou živnost provozovat se souhlasem zákonného zástupce a přivolením soudu),
 • způsobilost k právním úkonům,
 • bezúhonnost (výpis z rejstříku trestů si u občanů ČR obstará úřad),
 • případně odbornou způsobilost, která vyplývá z charakteru některých činností (řemeslných, vázaných a koncesovaných).

Druhy živností

Živnostenský zákon rozděluje živnostenské činnosti na následující typy:

 • ohlašovacílze je provozovat pouze na základě ohlášení libovolnému živnostenskému úřadu,
  • řemeslné – pro jejich provozování je třeba navíc splnit odbornou způsobilost nebo doložit praxi v oboru (jedná se např. o truhlářství, zámečnictví, řeznictví, pekařství atd.),
  • vázané – je také vyžadována odborná způsobilost, například dokladem o uznání odborné způsobilosti (např. vedení účetnictví, chemická výroba, činnost účetních poradců, provozování autoškoly atd.),
  • volné – postačí je pouze ohlásit živnostenskému úřadu a není vyžadována žádná odborná způsobilost,
 • koncesované – k provozování je třeba udělení zvláštního oprávnění k podnikání, tzv. koncese po prokázání odborné způsobilosti (příkladem činností je prodej zbraní, směnárenská činnost, provozování cestovní kanceláře atd.).

Živnost nebo zaměstnání

Možná právě teď stojíte před volbou, zda si vybrat živnost nebo zaměstnání. Ve zkratce si nyní shrneme, která varianta se vám v daných situacích vyplatí.

Zaměstnání obecně představuje jistotu a hodí se pro ty méně odvážné. Mezi jeho specifika patří:

 • pevná pracovní doba,
 • jistota mzdy,
 • nemocenská,
 • nárok na dovolenou,
 • ochrana zákoníku práce,
 • zaměstnanecké benefity,
 • méně flexibility,
 • vyšší daňové zatížení,
 • stereotyp
 • a zkrátka nejste svým vlastním pánem.

Živnost je pak skvělou volbou pro ty, kteří preferují v životě více volnosti, ale snesou vyšší riziko:

 • časová i pracovní flexibilita,
 • vyšší výdělky,
 • práce odkudkoliv,
 • děláte, co vás baví,
 • jste svým pánem,
 • více administrativy, starostí i stresu,
 • nutnost shánění zakázek,
 • menší jistota toho, co bude zítra,
 • nutnost platit si nemocenskou,
 • velká odpovědnost (živnostníci ručí celým svým majetkem).

Stále si nemůžete vybrat pouze jednu variantu a rádi byste využívali benefitů obou? Řešením je podnikání na vedlejší živnost při zaměstnání. Její největší výhodou je kromě peněz navíc také nižší odvody na důchodové a zdravotní pojištění, nicméně pozor, vznikne vám povinnost podat daňové přiznání.

Skip to content