Vklad

Vklad je peněžní vyjádření hodnoty předmětu vkladu, který společník vkládá do společnosti, aby přispěl na vytvoření základního kapitálu.

Předmětem vkladu jsou v praxi v drtivé většině případů peníze, společníci však mohou do společnosti vložit i nepeněžitý předmět vkladu (např. auto, zemědělský stroj, nemovitost atd.).

Výše vkladu v poměru k základnímu kapitálu určuje výši obchodního podílu daného společníka (není-li dohodnuto ve společenské smlouvě jinak).

Příklad: Společnost má základní kapitál 2 000 000 Kč. Jeden ze společníků do společnosti vloží svůj automobil v hodnotě 1 000 000 Kč. Jeho vklad tedy činí 1 000 000 Kč (cena vozidla) a jeho obchodní podíl činí 50 %.

Skip to content