Jak vybrat obchodní firmu s.r.o.

Jak vybrat obchodní firmu s.r.o.

Obchodní firma (název společnosti) je jednou z podstatných náležitostí každého zakladatelského právního jednání společnosti (ať již s.r.o. nebo a.s.). Zákon ji definuje takto: „Obchodní firma je jméno, pod kterým je podnikatel zapsán do obchodního rejstříku. Podnikatel nesmí mít víc obchodních firem.

Obchodní firma obsahuje kmen a dodatek s.r.o. nebo spol. s r.o.

Vzhledem k současnému počtu společností není zcela jednoduché vytvořit obchodní firmu tak, aby vyhověla zákonu a nedošlo k případným sporům.

Při tvorbě obchodní firmy je potřeba mít na paměti:

  1. obchodní firma nesmí být stejná jako jiná již existující (např. již nelze založit společnost s firmou ČEZ, a.s.);
  2. obchodní firma nesmí být zaměnitelná s již existující, a to jak písemně, tak foneticky (např. Coca Cola vs. Koka Kola);
  3. nesmí působit klamavě (např. společnost s firmou 1. leasingová s.r.o. není společností poskytující leasing, natož historicky první, která by v ČR leasing poskytovala).

Současně je možné využít zlaté pravidlo tvorby obchodní firmy:

Obchodní firma by se od jiné měla lišit minimálně třemi znaky, přičemž jako odlišující znaky se nepočítají speciální znaky (například &, @, #), dovětky (typu invest, corp, group), případně dovětky místa (Europe, Czech, Prague). Ne zcela vhodné jsou zkratky jako .cz, .eu a podobně.

Výjimkou může být případná holdingová struktura jednoho podnikatele (provázaných subjektů), kdy v rámci podnikatelského seskupení mohou jednotlivé obchodní firmy obsahovat shodné prvky. Pokud například pan Vomáčka vlastní společnost Vomáčka servis, s.r.o., není pro něj problém založit společnosti Vomáčka servis Brno, s.r.o., Vomáčka invest, s.r.o., Vomáčka reality, s.r.o., a Vomáčka group, a.s.

V případě pochybností konzultujte znění obchodní firmy se svým notářem. Notář disponuje rozšířenými možnostmi, jak provést kontrolu podobnosti obchodní firmy, případně může svými zkušenostmi přispět k její tvorbě.

Související články k tématu

Skip to content