Notář

Notář je právník, jehož stát pověřil vykonáváním notářského úřadu, tedy například sepisováním veřejných listin či přijímáním úschov a vykonáváním některých dalších činností, jako je funkce soudního komisaře v dědickém řízení, vydávání výpisů z obchodního rejstříku či rejstříku trestů, osvědčování listin a řada dalších.

Notář musí mít magisterské vzdělání v oboru práva a úspěšně složené notářské zkoušky, jejichž podmínkou je mimo jiné alespoň pětiletá praxe (např. jako notářský koncipient). Notáře do úřadu jmenuje ministr spravedlnosti na návrh Notářské komory ČR.

Mezi kompetence notáře patří i zajištění potřebných úkonů pro založení společnosti s ručením omezeným.

Skip to content