Založení s.r.o. cizincem

Založení s.r.o. cizincem

Založení s.r.o. cizincem probíhá v zásadě stejně jako založení s.r.o. českým občanem, přesto má některá specifika.

Listiny pocházející ze zahraničí (např. plné moci, prohlášení jednatele apod.) musejí být pro účely založení s.r.o. zpravidla přeloženy soudním tlumočníkem. Často je také nutné opatřit je apostilou, či v některých případech dokonce superlegalizací. Informace o požadavcích na apostily či superlegalizace lze snadno dohledat na stránkách ministerstva zahraničních věcí, případně na stránkách našeho zastupitelského úřadu v té které zemi.

Nehovoří-li zakladatel česky, je nutná přítomnost tlumočníka, ledaže notář sám (nebo jeho zaměstnanec) ovládá jazyk zakladatele. Tlumočení dalšími osobami není přípustné.

Do 1. 7. 2023 je také třeba pamatovat na to, že jednatel společnosti, který nemá v České republice trvalý pobyt, musí dodat výpis z rejstříku trestů ze země své státní příslušnosti. Od 1. 7. 2023 bude tento požadavek nahrazen evidencí vyloučených osob.

V závislosti na zemi původu zakladatele společnosti může být také notář povinen provést dodatečné kontroly dle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, zejména jde-li o zemi, na kterou jsou uvaleny mezinárodní sankce. V krajním případě může být notář povinen úkon z tohoto důvodu zcela odmítnout. Ze stejného důvodu lze v praxi také narazit na potíže se zřízení bankovního účtu pro nově založenou společnost, je-li vlastněná cizincem. Dostupnost bankovních služeb je proto vhodné dopředu prověřit.

Související články k tématu

Skip to content