Slovník pojmů Základní kapitál

Základní kapitál

Základní kapitál tvoří souhrn vkladů jednotlivých společníků do společnosti. V podstatě se jedná o počáteční jmění společnosti, které jí společníci poskytnou k zahájení její činnosti.

S účinností od 1. 1. 2014 stanoví zákon minimální výši základního kapitálu ve společnosti s ručením omezeným na částku 1 Kč. Ve většině případů se však takováto minimální výše základního kapitálu nejeví jako praktická. Zejména je třeba upozornit, že pokud jsou prvním pasivem společnosti náklady na její zřízení, společnost s takovýmto minimálním základním kapitálem by vlastně byla okamžitě po svém vzniku předlužena, což má důsledky ve smyslu insolvenčního zákona. Jako praktické se tak jeví zakládat společnost s ručením omezeným s minimálním základním kapitálem ve výši cca 10 000 až 20 000 Kč.

Základní kapitál musí být splacen před zápisem nově založené společnosti do obchodního rejstříku (většinou zcela, v určitých případech postačí pouze částečně; konkrétně vám vysvětlí notář, u kterého má být společnost založena).

akciové společnosti činí minimální výše základního kapitálu 2 000 000 Kč.

Skip to content