Co je potřeba k založení živnosti?

Co je potřeba k založení živnosti?

Ať už se chystáte podnikat jako OSVČ, nebo k tomuto účelu zakládáte s.r.o., týkat se vás bude založení živnosti. Není to nic složitého, ale pár podmínek je dobré znát, stejně jako to, jaké druhy živností existují. Celým procesem vás přehledně provedeme na následujících řádcích. Nezapomeňte také, že při zakládání “eseróčka” vám s vyřízením živnosti dokáže pomoci a poradit notář

Typy živností

V prvním kroku byste si měli ujasnit, jaký typ živnosti si vlastně budete zakládat. Existuje totiž několik druhů s rozličnými požadavky. A možná dokonce zjistíte, že vaše podnikatelská činnost mezi živnosti nepatří (jiné podmínky mají například umělci, lékaři, drobní zemědělci…).

  1. Ohlašovací živnosti

Většina živností spadá do kategorie “ohlašovacích”, což znamená, že k jejich provozování není zapotřebí žádost, ale stačí vám jednoduché ohlášení na živnostenském úřadě. Dále se tyto živnosti dělí na:

  • živnosti volné

U tohoto typu nejsou kladeny žádné požadavky na odbornou způsobilost a k založení volné živnosti vám stačí prokázat bezúhonnost a svéprávnost. Celkem do této kategorie spadá asi osmdesát oborů, jako je zprostředkování obchodu a služeb nebo poradenská či marketingová činnost. 

  • živnosti řemeslné

Pokud chcete podnikat jako pekař nebo třeba kosmetička, bude zapotřebí prokázání vaší odborné způsobilosti (např. doložením vašeho vzdělání formou výučního listu). Případně lze pro tyto účely využít odpovědného zástupce (garanta). 

  • živnosti vázané

Svou odbornost budete muset doložit i u živností vázaných. Mezi ně spadá například práce optika, účetního či maséra. I v tomto případě je alternativou zapojení garanta

  1. Koncesované živnosti

Jestliže se chcete živit výrobou alkoholu, paliv nebo třeba tepelné energie, budete potřebovat zřízení koncesované živnosti. To je ze všech nejsložitější, protože se neobejdete bez povolení pro vykonávání činnosti (koncese). Vydává jej stát nebo obec a podmínky se liší v závislosti na dané činnosti. 

Zdroj: Freepik.com

Podmínky založení živnosti

Základní podmínky pro založení živnosti jsou dvě, a to plná svéprávnost, kterou prokážete svým občanským průkazem, a bezúhonnost. Další podmínky se pak mohou vztahovat ke konkrétnímu oboru živnosti, jak jsme uvedli výše. A nezbytné je pro získání živnostenského listu i zaplacení poplatku ve výši 1000 Kč. 

Postup při založení živnosti

Pokud už víte, v čem chcete podnikat, a splňujete všechny podmínky, můžete na živnostenském úřadě podat vyplněný jednotný registrační formulář. Díky němu tak nebude třeba samostatně kontaktovat zdravotní pojišťovnu, ČSSZ a finanční úřad a o vašem podnikání se dozví skrze něj. Do formuláře uvedete nezbytné osobní údaje, předmět podnikání a adresu sídla

Živnostenské oprávnění můžete získat také online cestou prostřednictvím Portálu živnostenského podnikání. Potřebovat k tomu budete Identitu občana. Případně lze vše vyřešit i na dálku, tedy formulář vyplnit ručně a zaslat jej živnostenskému úřadu poštou.  

Jakmile máte podáno, do 5 dní vás úřad zapíše do živnostenského rejstříku a obdržíte výpis z živnostenského rejstříku. 

Jaká je cena založení živnosti?

Pro získání živnosti je zapotřebí uhradit poplatek ve výši 1000 Kč.

Související články k tématu:

Skip to content