Náklady na založení s.r.o.

Náklady na založení s.r.o.

Náklady na založení společnosti s ručením omezeným můžeme rozdělit podle toho, zda se jedná o tzv. jednoduché s.r.o. (zakladatelské právní jednání obsahuje pouze zákonné náležitosti) nebo jde o běžné s.r.o. Přečtěte si v našem článku, jaké náklady při založení společnosti očekávat.

Jednoduché s.r.o.

  • U notáře náklady činí cena za sepsání zakladatelského právního jednání 2 000 Kč, paušální náhrada 300 Kč, za sepsání notářského zápisu o osvědčení pro zápis do veřejného rejstříku 1 200 Kč, za zápis do veřejného rejstříku a úhrn úkonů spojených se zápisem 500 Kč, vše bez DPH,
  • založení jednoduchého s.r.o. je osvobozeno od soudního poplatku za zápis do obchodního rejstříku,
  • ohlášení živnosti při vstupu do živnostenského podnikání 1 000 Kč, přijetí žádosti o koncesi při vstupu do živnostenského podnikání 1 000 Kč,
  • při nutnosti zřídit účet pro složení základního kapitálu u banky, si banka může účtovat poplatky dle svého sazebníku.

Běžné s.r.o.

  • U notáře náklady činí cena za sepsání zakladatelského právního jednání z prvních 100 000 Kč 2,0 %, z přebývající částky až do 500 000 Kč 1,2 %, z přebývající částky až do 1 000 000 Kč je to 0,6 %, z přebývající částky až do 3 000 000 Kč pak 0,3 %, z přebývající částky až do 20 000 000 Kč je to 0,2 %, z přebývající částky až do 30 000 000 Kč 0,1 % a z přebývající částky až do 100 000 000 Kč je to 0,05 % (v případě notářského zápisu, který je podkladem pro zápis do veřejného rejstříku (obchodní rejstřík), nejméně 4 000 Kč); maximální výše nákladů může dosáhnout 94 800 Kč bez DPH,
  • založení běžného s.r.o. podléhá soudnímu poplatku za zápis do obchodního rejstříku ve výši 2 700 Kč,
  • ohlášení živnosti při vstupu do živnostenského podnikání 1 000 Kč, přijetí žádosti o koncesi při vstupu do živnostenského podnikání 1 000 Kč,
  • při nutnosti zřídit účet pro složení základního kapitálu u banky, si banka může účtovat poplatky dle svého sazebníku.

K odměně notáře se mohou u obou typů s.r.o. připojit i další související hotové výdaje. Může se jednat o výpis z katastru nemovitostí (100 Kč), výpis z rejstříku trestů (100 Kč), ověřený podpis na listině (70 Kč), vydání dalších stejnopisů notářského zápisu (100 Kč za stránku) atp. Všechny částky jsou uvedeny bez DPH.

Výpočet odměny notáře upravuje vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 196/2001 Sb., o notářském tarifu. Platí obecný princip, že čím vyšší je základní kapitál, tím menší procento se z jednotlivých základů vypočítává.

Související články k tématu

Skip to content