Služby notáře při založení s.r.o.

Založení společnosti s ručením omezeným u notáře je nejrychlejším a také nejlevnějším způsobem, jak začít podnikat s novým „eseróčkem“. Které služby notář při zakládání s.r.o. nabízí? Díky notáři může vaše vysněná společnost s ručením omezeným spatřit světlo světa často i během pár hodin. Na rozdíl od nejrůznějších zprostředkovatelských firem, jež stejně musejí notáře využít, totiž nedochází ke zbytečným prodlevám ani nárůstu ceny za založení s.r.o. Co všechno s vámi notář vyřeší?

Sepsání společenské smlouvy či zakladatelské listiny

Aby mohla s.r.o. vzniknout, je nutné u notáře sepsat a uzavřít zakladatelskou listinu nebo společenskou smlouvu. Prvně jmenovaný dokument vzniká v případě, že má společnost jediného zakladatele, společenská smlouva je uzavírána, pokud je zakladatelů více.

Sepsání zmíněných smluv probíhá formou notářského zápisu a není možné provést jej jinde než u notáře.

Vyřízení živnostenského oprávnění a další služby

Pro založení s.r.o. často potřebujete také živnostenské oprávnění. To si vyřídíte na kterémkoli živnostenském úřadě, nicméně i s tímto vám může pomoct notář.

Podobně notář vyhotoví výpis z rejstříku trestů k prokázání bezúhonnosti, výpis z katastru nemovitostí, který potvrzuje vlastnictví sídla vaší budoucí společnosti s ručením omezeným, nebo čestné prohlášení, že splňujete podmínky pro člena orgánu, a prohlášení správce vkladu.

Zápis do obchodního rejstříku

Jestliže jste splnili všechny podmínky pro založení s.r.o., pak zbývá podat žádost o zápis do obchodního rejstříku.

Při využití notářských služeb ale nemusíte sami nic zařizovat. Notář totiž provede přímý zápis do obchodního rejstříku a vyhotoví vám platný výpis. Podobně je to také se zápisem skutečného majitele do evidence skutečných majitelů.

Vaše společnost s ručením omezeným právě vznikla. Bez zbytečných průtahů a také jakýchkoli nadbytečných služeb či poplatků.

Skip to content