Otázky a odpovědi k notářům

S požadavkem na založení společnosti s ručením omezeným se můžete obrátit na některého z více než 400 notářů v České republice. Zákon svěřuje notáři důležitou roli v procesu zakládání společností, při jejich zápisu do veřejného rejstříku a rovněž v při důležitých rozhodnutích, které se týkají změn ve společnosti.

Odměna notáře za změny v s.r.o.

Stanovení odměny notáře za notářskou činnost (někdy nesprávně označeno jako notářský poplatek) je upraveno vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 196/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, která se označuje jako notářský tarif. Odměna notáře je podle tohoto předpisu...

Odměna notáře za založení s.r.o.

Stanovení odměny notáře za notářskou činnost (někdy nesprávně označeno jako notářský poplatek) je upraveno vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 196/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, která se označuje jako notářský tarif. Odměna notáře je podle tohoto předpisu...