Otázky a odpovědi k notářům

S požadavkem na založení společnosti s ručením omezeným se můžete obrátit na některého z více než 400 notářů v České republice. Zákon svěřuje notáři důležitou roli v procesu zakládání společností, při jejich zápisu do veřejného rejstříku a rovněž v při důležitých rozhodnutích, které se týkají změn ve společnosti.

Odměna notáře za notářské úschovy

Odměna notáře za úschovu peněz se odvíjí od výše peněz přijatých do úschovy. Konkrétní výpočet upravuje vyhláška Ministerstva spravedlnosti o notářském tarifu, ale zjednodušeně řečeno je princip takový, že čím větší je částka v úchově, tím menší procento z ní tvoří...

Odměna notáře za ověření podpisu

Odměna notáře za ověření podpisu se řídí vyhláškou Ministerstva spravedlnosti o notářském tarifu a činí 85 Kč vč. DPH za každý podpis. V případě, že je listina sepsána v jiném než českém jazyce, odměna se navyšuje a činí 169 Kč vč. DPH za každý podpis (notář...

Odměna notáře za sepsání kupní smlouvy

Odměna notáře za sepsání kupní smlouvy se odvíjí od výše kupní ceny. Výpočet upravuje vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 196/2001 Sb., o notářském tarifu. Platí obecný princip, že čím vyšší je kupní cena, tím se z jednotlivých základů vypočítává menší...

Odměna notáře za darovací smlouvu

Cena za darovací smlouvu sepsanou notářem, ať již se týká podílu v s.r.o., akcií, bytu, chaty nebo sbírky známek, se vždy odvíjí od hodnoty toho určitého daru. Konkrétní výpočet upravuje vyhláška Ministerstva spravedlnosti o notářském tarifu, ale zjednodušeně...

Před riziky podnikání vás ochrání notář

V době vysoké inflace a nepředvídatelných změn je nejlepší podnikat prostřednictvím s.r.o., tedy sepsat u notáře notářský zápis, který obsahuje zakladatelskou listinu či společenskou smlouvu s.r.o. Zdroj: Freepik.com Co taková zakladatelská listina musí...

Notářské ověření podpisu

Chcete založit s.r.o. a bojíte se výše odměny notáře? I prodejci firem na klíč prodávané ready made společnosti založili u notáře, a tedy mu odměnu stanovenou vyhláškou ministerstva spravedlnosti zaplatili a musí na prodeji vydělat. Pro založení s.r.o. budete...

Notářské služby pro podnikatele

Nejčastější službou, kterou notář poskytuje podnikatelům je vedle notářského ověření podpisu zakládání společností, a to především s.r.o. K založení firmy je vždy třeba notářský zápis. Zdroj: Freepik.com Začínající podnikatelé často slyší, že založení s.r.o. je...

Odměna notáře za změny v s.r.o.

Stanovení odměny notáře za notářskou činnost (někdy nesprávně označeno jako notářský poplatek) je upraveno vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 196/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, která se označuje jako notářský tarif. Odměna notáře je podle tohoto předpisu...

Odměna notáře za založení s.r.o.

Stanovení odměny notáře za notářskou činnost (někdy nesprávně označeno jako notářský poplatek) je upraveno vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 196/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, která se označuje jako notářský tarif. Odměna notáře je podle tohoto předpisu...

Skip to content