Likvidace a zrušení společnosti

Likvidace a zrušení společnosti

Zatímco založení s.r.o. je otázkou několika chvilek, likvidace a zrušení společnosti je o něco složitější proces. Pokud už se podnikání věnovat z jakýchkoliv důvodů nechcete nebo nemůžete, přečtěte si, co vás čeká a nemine.

Dobrovolná vs. nedobrovolná likvidace společnosti

Rozlišujeme dvě varianty zrušení s.r.o. Dobrovolná likvidace společnosti vychází z rozhodnutí společníků či valné hromady. O nedobrovolné (nebo také nucené) likvidaci pak zpravidla rozhoduje soud, kdy důvodem může být například nečinnost nebo ztráta oprávnění k podnikání. 

My se v tomto článku budeme věnovat blíže likvidaci dobrovolné, která sestává ze tří kroků: zrušení, likvidace a zániku s.r.o. Tyto pojmy bývají často zaměňovány, proto si jednotlivé fáze vysvětlíme blíže. 

Zdroj: Freepik.com
  1. Zrušení s.r.o.

Prvním krokem je zrušení společnosti s ručením omezeným. Rozhodnout o něm mohou společníci dohodou, případně může dojít k hlasování valné hromady, kdy je ke zrušení potřeba dvou třetin hlasů všech společníků. Ať už je forma jakákoliv, neobejdete se podle zákona č. 90/2012 Sb. bez notářského zápisu.  

  1. Likvidace s.r.o.

Až na výjimky (např. v případě přechodu majetku společnosti na jinou právnickou osobu) následuje po zrušení likvidace společnosti s ručením omezeným, kterou má na starosti speciální orgán – likvidátor. Cílem likvidace je především vypořádání majetkových vztahů, dluhů a pohledávek. V této fázi společnost stále existuje, nemůže však už vykonávat svou podnikatelskou činnost. Proces může být ukončen, jakmile dojde k vypořádání veškerých právních a finančních vztahů.

  1. Zánik s.r.o.

Po dokončení likvidace může dojít k poslednímu kroku, kterým je výmaz společnosti z obchodního rejstříku a samotný zánik s.r.o. Návrh na výmaz podává likvidátor, a to ve lhůtě do 30 dnů od ukončení likvidace.

Jak dlouho likvidace společnosti trvá? 

V závislosti na dluzích a stavu majetku společnosti může likvidace trvat několik měsíců či let. Minimální doba je vzhledem k zákonem stanoveným lhůtám 4 měsíce. 

Související články k tématu:

Skip to content