Slovník pojmů Zakladatelská listina

Zakladatelská listina

Zakladatelská listina je základním dokumentem společnosti s ručením omezeným, který vymezuje rámec jejího fungování. Ve své podstatě se jedná o právní jednání, kterým jediný společník zakládá novou obchodní korporaci.

Zakladatelská listina musí obsahovat tyto údaje o společnosti: obchodní firmu (název), sídlo, předmět podnikání a/nebo předmět činnosti, osobu společníka a jeho vklad, osoby jednatelů (včetně údaje o jejich počtu a způsobu jednání), osobu správce vkladu a základní kapitál. Případně může obsahovat i další údaje. Zakladatelská listina společnosti s ručením omezeným (stejně jako její veškeré změny) musí mít ze zákona formu notářského zápisu.

Pozn.: Je-li více společníků, nezakládají společnost prostřednictvím zakladatelské listiny, ale prostřednictvím společenské smlouvy.

Skip to content