Prohlášení o přístupnosti

Prohlášení o přístupnosti

Notářská komora České republiky se zavazuje k zpřístupnění své internetové stránky v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb. o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací, které provádějí směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na webovou doménu www.zaloztesro.cz.

Stav souladu

Tato internetová stránka je částečně v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, z důvodu nesouladu uvedeného níže.

Nepřístupný obsah

Aktuálně se pracuje na zlepšení následujících aspektů:

  • U některých obrázků může chybět alternativní text.
  • Některé odkazy mohou postrádat popisky, které by jasně definovaly jejich účel.

Očekáváme, že tyto problémy budou odstraněny do konce roku 2024.

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 16.11.2023, a je pravidelně revidováno a aktualizováno.

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Pokud máte náměty, dotazy nebo připomínky týkající se přístupnosti naší webové stránky, kontaktujte nás prosím na nkcr@nkcr.cz.

Postupy pro prosazování práva

V případě neuspokojivé odpovědi na zpětnou vazbu nebo při podezření na nesplnění požadavků zákona č. 99/2019 Sb., se můžete obrátit na:

Digitální a informační agentura Na Vápence 915/14 130 00 Praha 3 E-mail: pristupnost@dia.gov.cz

Skip to content