Otázky a odpovědi Ready made společnosti

Otázky a odpovědi k ready made společnostem

Ready made společnosti jsou zakládány za účelem jejich následného prodeje. Toto „předzaložení“ společnosti mělo smysl v době, kdy byl proces zakládání společností s ručením omezeným administrativně náročnější a následný zápis do obchodního rejstříku trval i několik týdnů. V současné době je možné celý proces zkrátit na pár hodin, případně vše vyřídit zcela online.

Jak dlouho trvá založení s.r.o.

Pokud jste se při zjišťování informací o založení s.r.o. zhrozili nad nejrůznějšími lhůtami v řádu několika týdnů či měsíců, které se objevují na internetu, pak vězte, že skutečnost je mnohem optimističtější. V jednodušších (běžných) případech můžete mít společnost...