Slovník pojmů Obchodní rejstřík

Obchodní rejstřík

Obchodní rejstřík je veřejným rejstříkem, do kterého se zapisují (některé) podnikající osoby –všechny obchodní společnosti a družstva (vždy a bez výjimky) a některé podnikající fyzické osoby (většinou pouze na vlastní žádost, pouze výjimečně může být zápis povinný).

Společnosti s ručením omezeným vznikají zápisem do obchodního rejstříku, zanikají výmazem.

U společnosti s ručením omezeným jsou typicky zapsány údaje o obchodní firmě (názvu), sídlu, předmětu podnikání a/nebo předmětu činnosti, osobách společníků a jejich vkladech, osobách jednatelů (včetně údaje o jejich počtu a způsobu jednání), a základním kapitálu. Případně může zápis obsahovat i další údaje.

Náhled do obchodního rejstříku je k dispozici zdarma na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti (www.justice.cz).

Skip to content