Slovník pojmů Provozovna

Provozovna

Provozovnou se dle živnostenského zákona rozumí prostor, kde je provozována živnost. Za provozovnu se považuje například prodejna, dílna, kancelář, ale také automat nebo obdobné zařízení určené k prodeji zboží nebo poskytování služeb, stejně tak i mobilní provozovna (stánek).

Počet provozoven na podnikatele není nijak omezený, nicméně u každé, kromě automatů a mobilních provozoven, je třeba předem nahlásit zahájení činnosti v této provozovně živnostenskému úřadu. Ten ji následně zapíše do živnostenského rejstříku. Stejně tak je podnikatel povinen ohlásit případné ukončení činnosti v provozovně.

Všechny provozovny musí být zvenčí viditelně označeny identifikačním číslem osoby a také obchodní firmou právnické osoby či jménem a příjmením osoby fyzické. Dále musí být provozovna označena osobou zodpovědnou za provozovnu a provozní dobou. To platí i v případě, že se provozovna nachází například v rodinném domě – zde ale navíc podnikatel musí splnit případné další požadavky ze strany hygienické stanice, stavebního úřadů, hasičů apod., které se odvíjí od charakteru vykonávané podnikatelské činnosti.

Skip to content