Slovník pojmů Sídlo společnosti

Sídlo společnosti

Sídlo společnosti je adresa, kterou má společnost zapsanou v obchodním rejstříku. V zakladatelské listině či společenské smlouvě postačí uvést jako sídlo název obce, v níž se bude sídlo nacházet; do obchodního rejstříku se však zapisuje plná adresa sídla (tj. obec, ulice, číslo popisné).

Aby mohla být do obchodního rejstříku zapsána konkrétní adresa jako sídlo společnosti, musí být rejstříkovému soudu předložen souhlas vlastníka nemovitosti, v níž má být umístěno sídlo (s úředně ověřeným podpisem), a výpis z katastru nemovitostí (k prokázání, že osoba poskytující souhlas s umístěním sídla je skutečně vlastníkem dané nemovitosti).

Příslušný formulář pro udělení souhlasu s umístěním sídla společnosti poskytne kterýkoliv notář.

Skip to content