Slovník pojmů Valná hromada

Valná hromada

Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti (ve společnosti s ručením omezeným a v akciové společnosti).

Do působnosti valné hromady běžně náleží změna společenské smlouvy (ve společnosti s ručením omezeným) či stanov (v akciové společnosti), volba a odvolání členů statutárních orgánů, volba a odvolání členů dozorčích orgánů, rozhodování o výplatě podílů na zisku, schvalování účetní závěrky společnosti a podobně.

Má-li společnost s ručením omezeným jediného společníka (nebo akciová společnost jediného akcionáře), valná hromada se (z povahy věci) nekoná. Jediný společník (jediný akcionář) tak o všech záležitostech rozhoduje sám, v působnosti valné hromady.

Skip to content