Slovník pojmů Předmět podnikání

Předmět podnikání

Předmět podnikání uvedený ve společenské smlouvě či zakladatelské listině společnosti s ručením omezeným v podstatě vymezuje účel, ke kterému ji společníci založili, tj. jakou podnikatelskou činnost by jejich společnost měla vykonávat.

V každém případě se doporučuje konzultovat s notářem, jak přesně předmět podnikání vymezit. Většinou je předmět podnikání uveden jako živnost.

Před zápisem předmětu podnikání do obchodního rejstříku je třeba rejstříkovému soudu doložit, že společnosti vznikne nejpozději dnem zápisu oprávnění k výkonu podnikatelské činnosti. Tato skutečnost se většinou dokládá živnostenským oprávněním, určité společnosti (např. vyvíjející zemědělskou činnost či poskytující zdravotnické služby) budou muset předložit listiny dokládající jejich oprávnění podnikat na základě jiných zákonů než zákona o živnostenském podnikání.

Skip to content