Založení s.r.o. jednou osobou

Založení s.r.o. jednou osobou

Dobře jste zvážili všechny výhody a nevýhody s.r.o. oproti živnosti a rozhodli se pro založení s.r.o. jednou osobou? Pak je dobré vědět, jaké odlišnosti se k tomuto způsobu založení “eseróčka” vážou.     

Co je jednočlenná s.r.o.?

Jednočlenná společnost s ručením omezeným je společnost s jediným společníkem, který je většinou zároveň také jediným jednatelem. Dříve platilo, že jediným společníkem (se 100% podílem) může být osoba maximálně ve třech “eseróčkách”, od roku 2013 ale počet už není nijak omezen. Jednočlennou se společnost může stát už při svém vzniku, nebo až během svého fungování.  

Zdroj: Freepik

Jak založit s.r.o. jednou osobou?

Vznik jednočlenné společnosti s ručením omezeným se příliš neliší od klasického vzniku s.r.o. Jedním z rozdílů je, že zatímco v případě více společníků je společnost založena společenskou smlouvou, v případě jediného společníka je sepsána zakladatelská listina. Tyto listiny obsahují hned několik povinných údajů, jako je například název a sídlo společnosti, předmět podnikání, výše základního kapitálu či jméno a adresa společníka a jednatele. Listinu je nutné sepsat u notáře

Další odlišnost týkající se orgánů společnosti najdeme u valné hromady. Její rozhodnutí v případě jednočlenného “eseróčka” nahrazuje právě rozhodnutí jediného společníka.

Kolik osob může založit s.r.o.?

Dříve platilo, že s.r.o. může mít maximálně 50 společníků (zakladatelů). Dnes je už toto pravidlo zrušeno a jejich počet je libovolný.

 

Související články k tématu

Skip to content