Jaký je rozdíl mezi jednatelem a společníkem společnosti?

Jaký je rozdíl mezi jednatelem a společníkem společnosti?

Ve velké části společností s ručením omezeným jsou společníci a jednatelé tytéž osoby. V takovém případě snadno může dojít ke zmatení a záměně obou pojmů.

Společník je velmi zjednodušeně řečeno majitelem společnosti. Společník má právo na zisk ze společnosti. Společník může měnit společenskou smlouvu, a tím i nastavovat parametry společnosti, např. jak se bude společnost jmenovat, kde bude sídlit, v čem bude podnikat apod. Společníci mohou od jednatelů požadovat informace, dávat jim některé pokyny, volit je a odvolávat, nemohou ale sami za společnost jednat.

Zdroj: Freepik

Jednatel za společnost jedná jako její zástupce. Jedině jemu náleží obchodní vedení společnosti a on za ni také nese odpovědnost, pokud by nejednal s péčí řádného hospodáře. Jednatel může za svou práci pobírat mzdu (na základě tzv. smlouvy o výkonu funkce), nemá však nárok na podíl na zisku společnosti.  

Související články k tématu

Skip to content