Slovník pojmů Akciová společnost

Akciová společnost

Akciová společnost je takovým typem obchodní společnosti, u kterého je základní kapitál rozdělen na akcie

Je vhodná spíše pro podnikání velkého rozsahu, při kterém je zapotřebí vysoká kumulace kapitálu. Oproti společnosti s ručením omezeným (která je nejběžnějším druhem obchodní společnosti) má akciová společnost typicky složitější strukturu a jsou na ni kladeny vyšší formální požadavky (např. minimální výše základního kapitálu činí 2.000.000,- Kč).

Skip to content