Slovník pojmů Dozorčí rada

Dozorčí rada

Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti. Jejím hlavním úkolem je dohlížet na členy statutárního orgánu (v s.r.o. na jednatele), že řádně plní své povinnosti stanovené zákonem či uložené jim valnou hromadou. Za tímto účelem může dozorčí rada nahlížet do všech dokladů týkajících se činnosti společnosti, včetně účetnictví.

Ve společnosti s ručením omezeným není dozorčí rada běžně zřizována, tento orgán se zřizuje povinně v akciové společnosti. Společenská smlouva sice může stanovit, že společnost s ručením omezeným bude mít dozorčí radu, drtivá většina společností však v praxi tuto možnost nevyužívá (zřízení dozorčí rady může být praktické pouze ve velmi specifických situacích).

Skip to content