Slovník pojmů Akcionář

Akcionář

Akcionářem (anglicky shareholder) rozumíme osobu, společnost, instituci nebo jinou entitu, která vlastní akcie určité společnosti, a tedy i podíl na ní. Vlastnictvím těchto akcií nabývají akcionáři určitá práva, mezi která nejčastěji patří:

  • hlasovací právo,
  • právo na podíl na zisku,
  • právo na přístup k informacím ohledně společnosti
  • nebo právo na podíl na likvidačním zůstatku.

Zakoupením akcií získávají akcionáři práva, ale nevznikají jim žádné povinnosti. Akcionáři neručí za závazky společnosti a v případě krachu společnosti tak mohou přijít nejvýše o svůj podíl.

Velmi často se výraz shareholders, tedy anglický výraz pro akcionáře, zaměňuje s pojmem stakeholders. Jedná se však o dva rozdílné pojmy a nelze je proto vzájemně zaměňovat.

Skip to content