Akcie

Akcie je cenný papír, který představuje podíl svého majitele (akcionáře) na určité akciové společnosti.

Každá akcie má určitou jmenovitou hodnotu, která uvádí, jakou částkou se původní majitel této akcie podílel na vytvoření základního kapitálu akciové společnosti. Od jmenovité hodnoty akcie se většinou (byť tomu tak nemusí být vždy, stanovy společnosti mohou obsahovat odlišnou úpravu) odvíjí i hlasovací práva akcionáře na valné hromadě, právo na podíl na zisku apod.

Akcie lze dělit z mnoha hledisek, ať již dle jejich podoby (listinné či zaknihované), formy (na jméno či na majitele), druhu (kmenové, prioritní, zaměstnanecké atd.)

Skip to content