Slovník pojmů Vznik obchodní společnosti

Vznik obchodní společnosti

Obchodní společnost vzniká zápisem do obchodního rejstříku.

Je třeba rozlišit okamžik založení společnosti (společnost je založena sepsáním zakladatelské listiny či společenské smlouvy) od okamžiku jejího vzniku. U společnosti s ručením omezeným lze stručně popsat celý proces takto:

– budoucí společníci si zvolí notáře, který na jejich žádost sepíše notářský zápis o zakladatelské listině či společenské smlouvě,

– notáři jsou předloženy podklady pro zápis do obchodního rejstříku (že je možno zapsat určitou konkrétní adresu jako sídlo společnosti je třeba doložit souhlasem vlastníka dané nemovitosti, že je možno zapsat určitou osobu jako jednatele je třeba doložit jejím souhlasem, že je možno zapsat určitý předmět podnikání je třeba doložit živnostenským oprávněním atd.),

– notář zapíše novou společnost do obchodního rejstříku, čímž je celý proces ukončen
a společnost formálně vzniká.

Celý proces je tak poměrně nenáročný a rychlý a není ani výjimkou, aby založení nové společnosti s ručením omezeným a následně i její zápis do obchodního rejstříku proběhl během jediného dne.

Skip to content