Slovník pojmů Správce vkladu

Správce vkladu

Správce vkladu je osoba, která má dohlédnout na to, aby zakladatelé společnosti splnili svoji povinnost splatit vklady (čímž se společnosti dostane majetek „do začátku“). Povinností správce vkladu je tedy vybrat od zakladatelů společnosti jejich vklady; pokud je pak celková výše těchto vkladů (tj. základní kapitál společnosti) více než 20 000 Kč, musí správce vkladu pro nově založenou společnost zřídit bankovní účet, na který mají být vklady spláceny. 

Správcem vkladu je ve většině případů jeden ze zakladatelů společnosti.

Skutečnost, že byly splaceny vklady (tedy, že došlo ke splacení základního kapitálu a v jaké výši), je rejstříkovému soudu dokládána prostřednictvím prohlášení správce vkladu (a případně i potvrzením banky o tom, že na účtu založeném správcem vkladu jsou uloženy splacené vklady v dané výši).

Skip to content