Slovník pojmů Obchodní firma

Obchodní firma

Obchodní firma (zkráceně jen „firma“) je obchodní název podnikatele, tj. název, pod kterým vyvíjí svoji podnikatelskou činnost a pod kterým je zapsán v obchodním rejstříku.

Při založení společnosti je volba obchodní firmy povinnou náležitostí společenské smlouvy či zakladatelské listiny. Někdy se nemusí jednat o záležitost zcela jednoduchou, neboť zvolená firma nesmí být např. klamavá, nesmí být zaměnitelná s firmou jiné již existující společnosti (nejedná-li se o koncern) atd.; zakladatelé společnosti si mohou sami vyzkoušet vyhledáváním v náhledu do obchodního rejstříku, který je volně přístupný na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti České republiky (www.justice.cz), zda jimi požadovaná firma (nebo jí velmi podobná) již není používána jinou společností. Případně s výběrem možné obchodní firmy pomůže notář. 

Obchodní firma společnosti s ručením omezeným musí obsahovat část poukazující na její právní formu, tj. označení „společnost s ručením omezeným“, postačí i ve zkrácené podobě jako „spol. s r. o.“ nebo „s.r.o.“ 

Nesprávně se v běžné hovorové mluvě zaměňují pojmy „firma“ a „společnost“.

Skip to content