Odměna notáře za založení s.r.o.

Odměna notáře za založení s.r.o.

Stanovení odměny notáře za notářskou činnost (někdy nesprávně označeno jako notářský poplatek) je upraveno vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 196/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, která se označuje jako notářský tarif. Odměna notáře je podle tohoto předpisu stanovena buďto pevnou částkou, nebo se vypočítává na základě procentuálně stanovené sazby.

Notář vám ve smyslu tohoto předpisu vždy musí výši své odměny odůvodnit odkazem na jeho konkrétní ustanovení, přičemž se zpravidla k přesnému výpočtu nedá využít třeba nějaká kalkulačka. Většina notářů je plátcem DPH, proto je povinností notáře tuto daň ve výši 21 % ke své odměně připočítat.

Při založení s.r.o. vám notář v závislosti na poskytnutých službách může účtovat tyto částky:

  1. Nejčastějším případem založení s.r.o. je založení jediným zakladatelem. V těchto případech většinou postačí, aby byla sepsána zakladatelská listina ve vzorové jednoduché podobě. To znamená, že notářský zápis o zakladatelské listině obsahuje jen základní údaje o zakládané společnosti, což je pro zápis společnosti do obchodního rejstříku zcela dostačující. Pod režim této jednoduché zakladatelské listiny spadají i případy, kdy má společnost více předmětů podnikání, má více jednatelů a má třeba i poněkud komplikovanější způsob jednání za společnost, dokonce není v tomto případě odměna notáře závislá na výši základního kapitálu. Naopak třeba v případě, když mají být ve společnosti vydány kmenové listy, se již o jednoduchou zakladatelskou listinu nejedná. Odměna notáře za sepsání notářského zápisu o takové zakladatelské listině činí 2 000 Kč.
  2. V návaznosti na předchozí údaj o odměně notáře rozhodně nedoporučujeme, abyste si z toho udělali závěr, že notáři zaplatíte 2 000 Kč + DPH a zbytek listin a formalit si obstaráte sami. Připravili byste se tak o spoustu výhod, které přímé založení s.r.o. u notáře má. Především – pokud s.r.o. bude kompletně zakládat notář a provede také přímý zápis do obchodního rejstříku, je tento zápis osvobozen od soudního poplatku. Pokud byste návrh na zápis s.r.o. podávali rejstříkovému soudu, zaplatili byste za to soudní poplatek ve výši 6 000 Kč.
  3. Pokud tedy přípravu všech potřebných listin necháte na notáři, čekají vás podle notářského tarifu ještě další platby, které však stále založení s.r.o. zachovají v příznivých finančních relacích. Notář má statut Czech POINTU a tak vám v souvislosti se založením s.r.o. vyhotoví výpis z evidence Rejstříku trestů potřebný pro jednatele (100 Kč), výpis z katastru nemovitostí ohledně sídla s.r.o. (100 Kč), dále ověří na listinách podpisy (70Kč za podpis). Náklady notáře na úkony spojené se zápisem s.r.o. do obchodního rejstříku jsou 1 300 Kč. Pro založení s.r.o. je třeba mimo zakladatelské listiny sepsat i další listiny, za jejichž sepsání notář může notář účtovat částku podle dohody s klientem, což může být podle náročnosti cca 1 000 Kč až 2 000 Kč. Cena za založení jednočlenného s.r.o. tak může činit v závislosti na notářem provedených úkonech včetně DPH cca 5 000 Kč až 7 000 Kč.
  4. Také v případě, když s.r.o. zakládá více zakladatelů, lze využít vzorovou jednoduchou společenskou smlouvu. I tady činí základní odměna notáře 2 000 Kč, celkové náklady na založení však právě s ohledem na více osob zakládajících s.r.o. budou o něco vyšší než u jednočlenného s.r.o.
  5. Rozhodnete-li se založit vícečlenné s.r.o. společenskou smlouvou, kterou již nelze podřadit pod podobu jednoduché společenské smlouvy, musíte počítat s vyššími náklady na založení – za sepsání společenské smlouvy nejméně 4 000 Kč (vyšší částka může být v závislosti na výši základního kapitálu) a na soudní poplatek 6 000 Kč, pokud společnost do rejstříku zapisuje soud, nebo 2 700 Kč, pokud s.r.o. zapisuje do rejstříku notář. Cena za založení se tak může pohybovat bez poplatku za zápis včetně DPH kolem 8 000 až 9 000 Kč.

Související články k tématu

Skip to content