Notářské ověření podpisu

Notářské ověření podpisu

Chcete založit s.r.o. a bojíte se výše odměny notáře? I prodejci firem na klíč prodávané ready made společnosti založili u notáře, a tedy mu odměnu stanovenou vyhláškou ministerstva spravedlnosti zaplatili a musí na prodeji vydělat.

Pro založení s.r.o. budete potřebovat notářský zápis – zakladatelskou listinu nebo společenskou smlouvu. Budete potřebovat i notářské ověření podpisu a to na souhlasu vlastníka s umístěním sídla a na čestném prohlášení jednatele. V některých případech pak ještě na prohlášení odpovědného zástupce pro provozovaní některých činností, pokud to stanoví živnostenský zákon.

Notářské ověření podpisu
Zdroj: Freepik.com

Odměna notáři je při založení firmy obvykle stanovena paušální částkou, kalkulačku odměny notáře byste potřebovali jen tehdy, pokud byste měli požadavky na speciální úpravu ve společenské smlouvě či stanovách. V takovém případě je ale lepší informovat se přímo u notáře.

Jak dlouho založení s.r.o. trvá? Společnost může vzniknout během jediného dne či několika minut, on-line nebo při osobní návštěvě u notáře. Nejdéle bude trvat vyřízení registrace DPH, ale to je věcí státu, do níž notář zasahovat nemůže.

Související články k tématu

Skip to content