Odměna notáře za darovací smlouvu

Odměna notáře za darovací smlouvu

Cena za darovací smlouvu sepsanou notářem, ať již se týká podílu v s.r.o., akcií, bytu, chaty nebo sbírky známek, se vždy odvíjí od hodnoty toho určitého daru.

Konkrétní výpočet odměny za služby notáře upravuje vyhláška Ministerstva spravedlnosti o notářském tarifu, ale zjednodušeně řečeno je princip takový, že čím větší je hodnota daru, tím menší procento z hodnoty daru tvoří cenu za darovací smlouvu.

Z prvních 100 000 Kč je to 1 %, z přebývající částky do 500 000 Kč již jen 0,6 %, z přebývající částky do 1 000 000 Kč 0,3 % a tak dále. Vždy však nejméně 2 000 Kč u daru nemovitosti a nejméně 1 000 Kč u ostatních darů.

Ke zjištění hodnoty daru zpravidla není potřeba znalecký posudek ani jiné odborné ocenění. Jednoduše zkontaktujete notáře dle vašeho výběru, dohodnete se s ním na přibližné hodnotě daru a na základě toho vám notář může sdělit cenu požadované služby.

Související články k tématu

Skip to content