Odměna notáře za notářské úschovy

Odměna notáře za notářské úschovy

Notářské úschovy jsou jednou z častých notářských služeb. Odměna notáře za úschovu peněz se odvíjí od výše peněz přijatých do úschovy.

Konkrétní výpočet upravuje vyhláška Ministerstva spravedlnosti o notářském tarifu, ale zjednodušeně řečeno je princip takový, že čím větší je částka v úchově, tím menší procento z ní tvoří cenu za úschovu.

Z prvních 100 000 Kč je to 1,2 %, z přebývající částky až do 500 000 Kč je to 0,6 %, z přebývající částky do 1 000 000 Kč je to 0,4 %, a tak dále, vždy však nejméně 1 000 Kč. Částka nad 30 000 000 Kč se pro výpočet nákladů nezapočítává a maximální výše nákladů na úschovu tak činí cca. 53 000 Kč.

Pokud však notář zároveň s úschovou sepisuje kupní smlouvu, činí náklady na úschovu jen jednu desetinu takto vypočtené částky, tedy maximálně 5 300 Kč.

V případě úschovy cenného papíru se odměna za úschovu vypočte stejným způsobem, ale ze jmenovité hodnoty daného cenného papíru.

U úschovy listin je pak odměna notáře stanovena paušální částkou 1 100 Kč za každou listinu.

Související články k tématu

Skip to content