Odměna notáře za sepsání kupní smlouvy

Odměna notáře za sepsání kupní smlouvy

Odměna notáře za sepsání kupní smlouvy se odvíjí od výše kupní ceny.

Výpočet odměny za notářské služby upravuje vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 196/2001 Sb., o notářském tarifu. Platí obecný princip, že čím vyšší je kupní cena, tím se z jednotlivých základů vypočítává menší procento.

Z prvních 100 000 Kč jsou to 2 %, z přebývající částky až do 500 000 Kč je to 1,2 %, z přebývající částky až do 1 000 000 Kč je to 0,6 %, z přebývající částky až do 3 000 000 Kč je to 0,3 %, z přebývající částky až do 20 000 000 Kč je to 0,2 %, z přebývající částky až do 30 000 000 Kč je to 0,1 %, z přebývající částky až do 100 000 000 Kč je to 0,05 % (odměna notáře činí nejméně 2 000 Kč, v případě notářského zápisu, který je podkladem pro zápis do veřejného seznamu, nejméně 3 000 Kč). Takto vypočtená částka se pak krátí na dvě třetiny. Maximální výše nákladů na kupní smlouvu mohou dosáhnout 63 200 Kč bez DPH.

Pokud však notář zároveň s kupní smlouvu (zejména ohledně nemovité věci) přijímá peníze do notářské úschovy, činí náklady na úschovu jen jednu desetinu.

K této odměně se mohou připojit i další související hotové výdaje. Může se jednat o výpisy z veřejných seznamů nebo rejstříků, atp.

Související články k tématu

Skip to content