Odměna notáře za ověření podpisu

Odměna notáře za ověření podpisu

Odměna notáře za ověření podpisu, pravděpodobně nejvyužívanější notářské služby, se řídí vyhláškou Ministerstva spravedlnosti o notářském tarifu a činí 85 Kč vč. DPH za každý podpis.

V případě, že je listina sepsána v jiném než českém jazyce, odměna se navyšuje a činí 169 Kč vč. DPH za každý podpis (notář musí ovládat jazyk listiny, na níž ověřuje podpis).

Totéž platí i v případě, že k ověření má dojít mimo kancelář notáře. V takovém případě je ještě třeba připočíst 61 Kč vč. DPH za každou započatou čtvrthodinu cesty na místo a zpět.

Související články k tématu

Skip to content