Odměna notáře za změny v s.r.o.

Odměna notáře za změny v s.r.o.

Stanovení odměny notáře za notářskou činnost (někdy nesprávně označeno jako notářský poplatek) je upraveno vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 196/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, která se označuje jako notářský tarif. Odměna notáře je podle tohoto předpisu stanovena buďto pevnou částkou, nebo se vypočítává na základě procentuálně stanovené sazby. Jinak tomu není ani při založení společnosti s ručením omezeným.

Notář ve smyslu tohoto předpisu vám vždy musí výši své odměny odůvodnit odkazem na jeho konkrétní ustanovení, zpravidla se k přesnému výpočtu nedá využít třeba nějaká kalkulačka. Většina notářů je plátcem DPH, proto je povinností notáře tuto daň ve výši 21 % ke své odměně připočítat.

Při změnách v s.r.o. vám notář v závislosti na poskytnutých službách může účtovat tyto částky:

  1. Pro změny v s.r.o. je třeba většinou sepsat notářský zápis o rozhodnutí jediného společníka s.r.o., nebo notářský zápis osvědčující rozhodnutí valné hromady s.r.o. v případě vícečlenné společnosti. Odměna notáře za sepsání takového notářského zápisu činí 4 000 Kč, jen výjimečně může být vyšší, např. při zvýšení základního kapitálu.
  2. Na základě notářského zápisu o změnách v s.r.o. vám může notář také provést také přímý zápis změn do obchodního rejstříku, přičemž pak soudní poplatek činí 1 000 Kč, zatímco pokud by zápis prováděl soud, činí poplatek 2 000 Kč. Odměna notáře za provedení zápisu v rejstříku činí v závislosti na složitosti postupu 300 Kč nebo 1 300 Kč.
  3. Můžete ovšem nechat přípravu všech dalších potřebných listin na notáři, což proces zápisu změn ještě zjednoduší. Notář tak může připravit smlouvu o převodu podílu ve společnosti, nebo souhlas s umístěním nového sídla s.r.o., a navíc využít svůj statut Czech POINTU a vyhotovit výpis z evidence Rejstříku trestů potřebný pro jednatele (100 Kč), výpis z katastru nemovitostí ohledně sídla s.r.o. (100 Kč), nebo ověřit podpisy (70 Kč za podpis). Za přípravu dalších listin může notář účtovat částku podle dohody s klientem, což může být zejména u smlouvy o převodu podílu podle její náročnosti rozdílné.

Související články k tématu

Skip to content