Slovník pojmů Obchodní společnosti

Obchodní společnosti

Obchodní společnosti jsou ty právnické osoby, jejichž zřízení a fungování upravuje zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích).

Jedná se o čtyři typy právnických osob, kterými jsou:

– veřejná obchodní společnost,

– komanditní společnost,

– společnost s ručením omezeným,

– akciová společnost.

Všechny obchodní společnosti se povinně zapisují do obchodního rejstříku.