Slovník pojmů Obchodní společnosti

Obchodní společnosti

Obchodní společnosti jsou ty právnické osoby, jejichž zřízení a fungování upravuje zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích).

Jedná se o čtyři typy právnických osob, kterými jsou:

veřejná obchodní společnost,

komanditní společnost,

společnost s ručením omezeným,

akciová společnost.

Všechny obchodní společnosti se povinně zapisují do obchodního rejstříku.

Skip to content