Slovník pojmů Výpis z obchodního rejstříku

Výpis z obchodního rejstříku

Výpis z obchodního rejstříku (zkráceně OR) obsahuje základní údaje o dané právnické či fyzické osobě. Do obchodního rejstříku lze nahlížet buď zdarma online na Justice.cz nebo si vyžádat oficiální papírový výpis.

Internetový výpis vám postačí v případě, že si chcete ověřit historii společnosti, zjistit její sídlo nebo IČO. Je tedy čistě informativní a nelze jej použít pro oficiální žádosti, například při zakládání podnikatelského účtu – pro tyto účely budete potřebovat již zmíněný papírový výpis.

Oficiální papírový výpis pak získáte na rejstříkovém soudu nebo pobočce CZECH Point. Může o něj požádat kdokoliv, tedy i člověk, který s danou obchodní společností není nijak spojen, a to i anonymně.

Co se týče údajů, které výpis z obchodního rejstříku obsahuje, jedná se zejména o:

Výpis je k dispozici ve dvou verzích – platný a úplný. Platný výpis obsahuje pouze ty údaje, které jsou v době nahlížení do obchodního rejstříku aktuální a platné. Úplný pak obsahuje navíc veškeré informace z minulosti společnosti, například změny statutárního orgánu či sídla.

Skip to content