Slovník pojmů Rozdíl mezi fyzickou a právnickou osobou

Rozdíl mezi fyzickou a právnickou osobou

1. Fyzická osoba

Nový občanský zákoník již používá mnohem přiléhavější pojem „člověk“. Na člověka je nahlíženo skutečně biologickou optikou jako na živoucího tvora. Z pohledu práva má člověk právní osobnost (právní subjektivitu) – schopnost nabývat práva a povinnosti. Právní osobnost se nabývá narozením (případně početím, je-li předpoklad, že se dítě narodí živé) a pozbývá smrtí.

2. Právnická osoba

Jedná se o právně vykonstruovanou (umělou a organizovanou) entitu, které zákon přiznává právní subjektivitu. U právnických osob je z hlediska právní subjektivity podstatné založení (například uzavření společenské smlouvy o založení společnosti s ručením omezeným) a vznik (například zápis společnosti s ručením omezeným do obchodního rejstříku).

Skip to content