IČO

IČO neboli identifikační číslo je zjednodušeně řečeno rodné číslo každé právnické osoby. Je to číselný kód skládající se z osmi číslic, který je pro každý subjekt unikátní a jednoznačně jej identifikuje. Kromě právnických osob dostávají identifikační čísla také živnostníci, ostatní fyzické osoby podnikající a také některé útvary, které nejsou samostatnými subjekty (např. odštěpné závody, úřady atp.).

Skip to content