Je možné založení s.r.o. jako plátce DPH?

Je možné založení s.r.o. jako plátce DPH?

Při založení “eseróčka” se plátcem DPH nestává společnost automaticky. Dochází k tomu buď v případech stanovených zákonem, nebo na základě dobrovolné registrace. Nelze tedy založit s.r.o. jako plátce DPH. V tomto článku vysvětlíme, kdy se povinně stáváte plátcem daně z přidané hodnoty, co je potřeba k dobrovolné registraci a komu se vyplatí.

Povinná registrace k DPH

Případy, kdy se vás týká povinná registrace k DPH, najdete v zákoně o dani z přidané hodnoty. Nejčastěji jde o situace, kdy ve 12 po sobě jdoucích měsících překročíte obrat 2 miliony korun (nesleduje se tedy kalendářní rok). Nezbytná je registrace k DPH na finančním úřadě, a to do 15. dne od konce měsíce, kdy jste obrat překročili. Plátcem DPH se poté stáváte od prvního dne v měsíci následujícím po měsíci, v němž jste provedli registraci. 

Situací, kdy vzniká povinnost stát se plátcem DPH, je ale více (například, pokud jste nabyli majetek privatizací nebo jestliže zdědíte podnikání po zemřelé osobě, která byla plátcem DPH). Všechny případy i výjimky najdete v daném zákoně. 

Zdroj: Freepik.com

Dobrovolná registrace k DPH

Plátcem DPH se ale můžete stát i dobrovolně. V některých případech je totiž možné, že pro vás tato situace bude výhodnější. Připravte se však na delší a administrativně náročnější proces. Nestačí totiž pouhá registrace (lze ji provést online na portálu finanční správy). Finanční úřad bude vaši situaci prověřovat a může požadovat doložení dalších informací. Ty je tak vhodné poskytnout již při registraci a zkrátit tak celkovou dobu vyřizování vaší žádosti. Na webu finanční správy se dočtete, že jde především o doložení výkonu ekonomické činnosti nebo další přílohy dokládající nezbytné údaje, jako je skutečné sídlo či bankovní účet. 

Jakmile bude vaše žádost schválena, dostanete Osvědčení o registraci k DPH a plátcem se stáváte den po jeho obdržení. 

Kdy se (ne)vyplatí stát se plátcem DPH

Plánujete se po založení s.r.o. stát plátcem DPH? Nejprve dobře zvažte, zda se vám to vyplatí. Čeká vás totiž náročnější administrativa a řada dalších povinností. Vyplatit se dobrovolné plátcovství DPH může v případech, kdy jsou vaši dodavatelé či zákazníci plátci DPH, nebo pokud nakupujete zboží či služby ze “třetích zemí”. Důvodem k přihlášení může být i očekávání rychlého rozvoje vašeho podnikání nebo třeba prestiž. Stává se, že některé společnosti obchodují pouze s plátci DPH.  

Související články k tématu:

Skip to content