Slovník pojmů Veřejná obchodní společnost

Veřejná obchodní společnost

Veřejná obchodní společnost je takovým typem obchodní společnosti, ve které není tvořen základní kapitál a všichni společníci odpovídají za dluhy společnosti neomezeně.

Z uvedeného důvodu (neomezená odpovědnost společníků) není tento typ společnosti (v porovnání se společností s ručením omezeným) v praxi příliš využíván.