Odměna notáře za notářské úschovy

Odměna notáře za úschovu peněz se odvíjí od výše peněz přijatých do úschovy. Konkrétní výpočet upravuje vyhláška Ministerstva spravedlnosti o notářském tarifu, ale zjednodušeně řečeno je princip takový, že čím větší je částka v úchově, tím menší procento z ní tvoří...

Odměna notáře za ověření podpisu

Odměna notáře za ověření podpisu se řídí vyhláškou Ministerstva spravedlnosti o notářském tarifu a činí 85 Kč vč. DPH za každý podpis. V případě, že je listina sepsána v jiném než českém jazyce, odměna se navyšuje a činí 169 Kč vč. DPH za každý podpis (notář...

Odměna notáře za sepsání kupní smlouvy

Odměna notáře za sepsání kupní smlouvy se odvíjí od výše kupní ceny. Výpočet upravuje vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 196/2001 Sb., o notářském tarifu. Platí obecný princip, že čím vyšší je kupní cena, tím se z jednotlivých základů vypočítává menší...

Odměna notáře za darovací smlouvu

Cena za darovací smlouvu sepsanou notářem, ať již se týká podílu v s.r.o., akcií, bytu, chaty nebo sbírky známek, se vždy odvíjí od hodnoty toho určitého daru. Konkrétní výpočet upravuje vyhláška Ministerstva spravedlnosti o notářském tarifu, ale zjednodušeně...

Před riziky podnikání vás ochrání notář

V době vysoké inflace a nepředvídatelných změn je nejlepší podnikat prostřednictvím s.r.o., tedy sepsat u notáře notářský zápis, který obsahuje zakladatelskou listinu či společenskou smlouvu s.r.o. Zdroj: Freepik.com Co taková zakladatelská listina musí...

Notářské ověření podpisu

Chcete založit s.r.o. a bojíte se výše odměny notáře? I prodejci firem na klíč prodávané ready made společnosti založili u notáře, a tedy mu odměnu stanovenou vyhláškou ministerstva spravedlnosti zaplatili a musí na prodeji vydělat. Pro založení s.r.o. budete...
Skip to content