Akvizice

Akvizice, jinak také převzetí, na rozdíl od fúze nemusí být vždy založena na dohodě. Podstatou akvizice je prodej celé společnosti nebo jejího většinového podílu (tj. minimálně 51 %). Také v tomto případě nedochází k zániku přebírané ani vzniku nové společnosti, nijak se tedy nemění právní subjektivita zúčastněných společností.

Proces akvizice může proběhnout v několika formách, mezi které řadíme:

K převzetí společnosti dochází jedním ze dvou způsobů – přátelským a nepřátelským. V případě přátelského převzetí management odkupované společnosti s akvizicí souhlasí, zatímco v případě nepřátelského je management přebírané společnosti proti. I přes nesouhlas vedení je ale možné tuto akvizici uskutečnit, a to skoupením takového množství akcií, které zajistí rozhodovací většinu.

Skip to content